Villkor

Villkor

Upphovsrätt och registrerade varumärken

Jarlsberg® är ett registrerat och skyddat varunamn och varumärke. All användning av det registrerade varunamnet och andra skyddade designelement måste följas av ett ® och användning som inte är i överensstämmelse med varumärkesriktlinjerna för Jarlsberg® måste godkännas av ägaren till varumärket: TINE SA. Kontakta TINE SA vid frågor rörande co-branding eller immateriella rättigheter (IPR, Intellectual Property Rights) för Jarlsberg®. Observera att allt missbruk anmäls och blir föremål för rättsliga åtgärder.