SEKRETESSPOLICY

SEKRETESSPOLICY

Friskrivningsklausul, sekretess och diskussionsregler på TINE's webbplatser

Syftet med TINE's webbplatser är att tillhandahålla allmän information om TINE's verksamhet och föra en dialog med dig som användare.

TINE arbetar hårt för att säkerställa att din integritet skyddas på internet. TINE har därför publicerat denna friskrivningsklausul för att klargöra dina rättigheter och hur dina personuppgifter kommer att hanteras. 

Genom att använda TINE's webbplats www.jarlsberg.com och andra relaterade webbplatser som ägs och drivs av TINE och TINE's dotterbolag godkänner du de allmänna villkoren nedan. Innehållet i friskrivningsklausulen kan komma att justeras regelbundet. Därför bör du läsa igenom dess innehåll nästa gång du besöker webbplatsen.

Upphovsrätt

Innehållet på TINE's webbsidor är upphovsrättsskyddat. Innehållet kan laddas ner och sparas elektroniskt eller skrivas ut. Denna rättighet beviljas på villkor att källan till materialet är korrekt angiven.

Friskrivningsklausul

TINE strävar efter att se till att innehållet på webbplatserna alltid är så aktuellt och korrekt som möjligt. Trots det kan det finnas information som är ofullständig, felaktig eller inaktuell. TINE frånsäger sig allt ansvar för eventuella fel och utelämnanden i informationen. Alla beslut som du fattar på grundval av informationen på TINE's webbplatser är helt och hållet ditt eget ansvar. TINE eller TINE's dotterbolag frånsäger sig allt ansvar för eventuella förluster eller skador som kan uppstå till följd av användning av TINE:s webbplatser eller information på dessa.

www.jarlsberg.com kan innehålla länkar till andra webbplatser över vilka TINE inte har någon kontroll. TINE inkluderar sådana länkar för att hjälpa besökare att hitta mer information om specifika ämnen. TINE kan inte garantera att sådan länkad information är korrekt, relevant, aktuell eller fullständig.

Referenser till någon eventuell specifik kommersiell produkt, process eller tjänst eller till användningen av ett eventuellt handelsnamn, företagsnamn eller bolags namn tillhandahålls endast som en tjänst för webbplatsbesökarna för att ge dem information och utgör inte någon form av rekommendation, stöd eller gynnande av TINE.

TINE kan inte garantera att färgerna som visas på webbplatsen är exakt identiska med de faktiska färgerna på produkter, ingredienser o.s.v. Färgåtergivningen är beroende av din dators inställningar.

Personuppgifter

TINE bearbetar alla personuppgifter som namn, adress, telefonnummer eller annan personlig information som tillhandahålls i samband med tävlingar, beställningar o.s.v. i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning i det land i vilket personuppgifterna tillhandahålls. 

Informationen används endast för att göra det möjligt för TINE att erbjuda dig information om produkter och tjänster som du har uttryckt intresse för. Personuppgifter som tillhandahålls i samband med tävlingar raderas när tävlingen har avslutats, såvida du inte aktivt har lämnat ditt samtycke till något annat. Personuppgifter som tillhandahålls i samband med beställningar sparas i TINE's arkiv, såvida du inte aktivt har lämnat ditt samtycke till något annat. TINE kommer inte att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part.

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som TINE har sparade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller inte relevanta, kan du begära att uppgifterna korrigeras eller raderas. Kontakta TINE Forbrukersenter (kundcenter) genom att mejla till tfs@tine.no eller ringa TINE's växel på +47 75 66 30 80.

För att göra det möjligt för din webbläsare att komma ihåg dina preferenser använder TINE så kallade "cookies” (även kallade kakfiler). En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats och sparas på användarens dator.

Dessa cookies anger för TINE att du har besökt TINE's webbplats tidigare och vilka sidor du då besökte. TINE använder aldrig cookies för att spara personuppgifter om dig, utan endast för att underlätta ditt besök och samla in statistisk om antalet besökare. TINE har valt att använda cookies för att, bland annat, spara information från ditt första besök på www.jarlsberg.com 

Du kan ändra inställningarna i datorns webbläsare så att du får ett meddelande innan webbplatsen skickar en cookie till din dator. Detta gör det möjligt för dig att välja om du vill godkänna eller avvisa cookien. Du kan även ställa in att du inte vill ta emot några cookies alls. Eftersom olika webbläsare fungerar på olika sätt, är det bäst att söka i hjälpmenyn för att hitta aktuella inställningar för just din webbläsare. 

Även om du väljer att inte godkänna några cookies, kan du fortfarande besöka TINE's webbsidor. Den enda skillnaden är att webbplatsen inte kommer att komma ihåg dina personliga inställningar. 

Du kan hitta mer information om cookies på Cookiecentral.

Diskussionsregler på jarlsberg.com

Det ska vara engagerande och trevligt att delta i diskussioner på www.jarlsberg.com. TINE's regler för civiliserade diskussioner är följande:

  • Var objektiv, hövlig och visa vanlig artighet i diskussioner, även när du inte håller med motparten/motparterna.
  • Vi tillåter inte mobbning, förföljelse, trakasserier, förtal, uppmuntran till att begå olagliga handlingar eller publicering av andra olagliga uttalanden.
  • Du får inte sprida personlig eller känslig information om någon.
  • Du måste efterleva norsk upphovsrättslagstiftning och upphovsrättslagstiftningen i det land där diskussionen publiceras. Ange källor när du använder citat.
  • Länkar i diskussionsinlägg måste vara relevanta för ämnet som diskuteras.
  • TINE har redaktionellt ansvar för publicerat innehåll, men du är även personligt ansvarig för att se till att innehåll i dina inlägg inte strider mot norsk lagstiftning eller lagstiftningen i det land där diskussionen publiceras.
  • Det står TINE fritt att ta bort inlägg utan motivering eller meddelande om detta och att ta bort kommentarsfunktionen från jarlsberg.com.