SE

• Jarlsberg® •

Villkor

COPYRIGHT OCH REGISTRERADE VARUMÄRKEN

Jarlsberg® är en registrerad och skyddad varubeteckning och ett registrerat och skyddat varumärke. All användning av det registrerade varumärket och andra skyddade designelement måste åtföljas av ®, och användning som inte sker enligt Jarlsberg®s riktlinjer för varumärket måste godkännas av innehavaren av varumärket, TINE SA. Förfrågningar rörande co-branding eller frågor om immaterialrättigheter för Jarlsberg® ställs till TINE® SA. Allt missbruk rapporteras och blir föremål för rättsliga åtgärder.