SE

• Jarlsberg® •

Integritetspolicy

Ansvarsfriskrivning, integritet och diskussionsregler på TINEs webbplatser

Syftet med TINEs webbplatser är ge allmän information om TINEs aktiviteter och att hålla en dialog med dig som användare. TINE arbetar med att säkerställa att din integritet skyddas på Internet. TINE har därför en friskrivningsklausul där vi förklarar vilka rättigheter du har och hur dina personuppgifter hanteras
Genom att använda TINEs webbplats www.jarlsberg.com och andra tillhörande webbplatser som ägs och drivs av TINE och TINEs dotterbolag, samtycker du till villkoren nedan. Innehållet i ansvarsfriskrivningen kan komma att ändras då och då. Du bör därför läsa igenom deklarationen nästa gång du besöker webbplatsen.
Copyright Innehållet på TINEs webbsidor är copyright-skyddat. Innehållet får laddas ned och lagras elektroniskt eller skrivas ut. Denna rättighet medges under förutsättning att källan till materialet är korrekt angiven.
Ansvarsfriskrivning TINE anstränger sig för att se till att innehållet på webbplatserna är så uppdaterat och korrekt som möjligt. Det kan trots detta förekomma uppgifter som är ofullständiga, felaktiga eller inaktuella. TINE påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter eller utelämnanden i informationen. Beslut som du fattar utifrån informationen på TINEs webbplatser sker helt på ditt eget ansvar. TINE eller TINEs dotterbolag påtar sig inget ansvar för förlust eller skada av något slag som kan uppstå på grund av användande av TINEs webbplatser eller uppgifter som finns på dessa. www.jarlsberg.com kan innehålla länkar till andra webbplatser som ligger utanför TINEs kontroll. TINE lägger in sådana länkar för att hjälpa besökare att hitta mer information om särskilda ämnen. TINE kan inte garantera att sådan länkad information är korrekt, relevant, aktuell eller fullständig. Hänvisningar till specifika kommersiella produkter, processer eller tjänster, eller användning av namn på verksamheter, företag eller bolag är enbart avsett att vara en upplysning och underlätta för webbplatsens besökare, och utgör inte någon form av främjande, rekommendation, stöd eller gillande från TINEs sida. TINE kan inte garantera att färgerna som visas på webbplatsen är exakt identiska med de faktiskt färgerna på produkter, ingredienser, etc. Återgivning av färg beror på inställningar i din dator.
Personuppgifter TINE hanterar alla personuppgifter som t.ex. namn, adress, telefonnummer och andra personliga uppgifter som lämnas i samband med tävlingar, beställningar, etc., i enlighet med gällande lagstiftning för personuppgifter i det land där personuppgifterna lämnades. Uppgifterna används enbart för att TINE ska kunna ge dig information om produkter och tjänster som du har angett att du är intresserad av. Personuppgifter i samband med tävlingar raderas så snart tävlingen är avslutad, såvida du inte aktivt har samtyckt till något annat. Personuppgifter i samband med beställningar sparas av TINE, såvida du inte aktivt har meddelat något annat. TINE vidarebefordrar inte dina personuppgifter till tredje part. Du har rätt att begära att få se vilka personuppgifter som TINE har rörande dig. Om något är felaktigt eller inte relevant, kan du be att få uppgifterna rättade eller raderade. Kontakta TINE Forbrukersenter (Konsumentkontakt): tfs@tine.no eller TINEs växel på +47 75 66 30 80. För att din webbläsare ska komma ihåg dina preferenser använder TINE s.k. cookies. En cookie är en lite textfil som skickas från en webbplats och lagras i användarens dator. Med hjälp av cookies kan TINE se att du har besökt TINEs webbplats tidigare och vilka sidor du har varit inne på. TINE använder aldrig cookies för att lagra personuppgifter om dig, utan enbart att underlätta för dig när du besöker oss eller för att hålla räkningen på antalet besökare. TINE har valt att bland annat använda cookies för att spara information från ditt första besök på www.jarlsberg.com Du kan ändra inställningarna i din webbläsare på datorn så att du får ett meddelande innan en webbplats skickar en cookie till din PC. På så sätt kan du välja om du vill ta emot eller neka till cookien. Du kan också ange att du inte vill ta emot cookies alls. Eftersom olika webbläsare fungerar olika kan du söka i hjälpfunktionen för att hitta var du ska göra inställningar för just din webbläsare. Om du väljer att inte ta emot cookies kan du ändå besöka TINEs webbsidor. Den enda skillnaden är då att webbplatsen inte kommer ihåg dina personliga inställningar. Du hittar mer information om cookies på Cookiecentral.
Diskussionsregler på jarlsberg.com Det ska vara engagerande och trevligt att delta i diskussionerna på www.jarlsberg.com. TINEs regler för hur man ska uppträda under diskussionerna är: Var saklig och artig och uppträd med vanlig hövlighet under diskussionerna, även när du inte håller med den andra deltagaren (eller deltagarna). Vi tillåter inte mobbning, förföljelse, ofredande, förtal, uppmuntran till olagliga handlingar eller olagliga uttalanden. Du får inte yppa personlig eller känslig information om någon. Du måste följa de förordningar för copyright som gäller i Norge och i det land där diskussionen publiceras. Ange källan när du använder citat. Länkar i diskussionsinlägg måste vara relevanta för det ämne som diskuteras. TINE har redaktionellt ansvar för det innehåll som publiceras, men du är också personligt ansvarig för att innehållet i inläggen inte bryter mot norsk lag eller mot lagen i det land där diskussionen publiceras. TINE kan efter eget gottfinnande ta bort inlägg utan förklaring eller förvarning, samt ta bort kommentarsfunktionen från jarlsberg.com.